Sala terapeutyczna

Sala terapeutyczna

Na terenie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku działa pracownia terapii zajęciowej, w którek instruktor terapii zajęciowej prowadzi zajęcia terapeutyczne według opracowanych tygodniowych harmonogramów pracy.