Sala rehabilitacyjna

Sala rehabilitacyjna

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku dysponuje salą do rehabilitacji, w której odbywają się zabiegi i zajęcia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Sala wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny min.: 

  • pionizator statyczny - umożliwiający pionizację osób z niedowładami kończyn dolnych oraz tułowia,
  • pionizator dynamiczny - pomcny w nauce chodzenia, przyjęcia postawy wyprostowanej oraz samodzielnego chodzenia,
  • masażer rehabilitacyjny - wykonywanie masaży w pozycji siedzącej i półleżącej,
  • piłki rehabilitacyjne -sensoryczne z wypustkami poprawiające reakcje impulsów nerwowych, 
  • rotory do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych,
  • rower stacjonarny usprawniający kończyny dolne,
  • trenery dłoni,
  • stół do ćwiczeń manualnych usprawniając dłonie oraz kończyny górne.