Gabinet medyczny

Gabinet medycznej pomocy doraźnej

Gabinet Medycznej Pomocy Doraźnej znajduje się na piętrze budynku głównego. Gabinet jest wyposażony w w funkcjonalne meble jak również nizbędny sprzęt medyczny oraz środki farmaceutyczne. W gabinecie wykonuje się w szczególnośći zabiegi wymagające natychmiastowej interwencji pielęgniarskiej i pomocy przedlekarskiej, jak również zlecenia lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów.