Ogród

Ogród

Ogród usytuowany jest na tyłach posesji Domu i stwarz korzystne warunki dla wypoczynku i relaksu mieszkańców. W ogrodzie znajduje się aleja spacerowa oraz ławki. Ogród posiada liczne nasadzenia w postaci drzew, krzewów, kwiatów i innych roślin ozdobnych oraz miejsce dla dokarmiania ptactwa.