Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników - rękawice nitrylowe bez pudrowe

Utworzono: 18-11-2020

Znak sprawy: DPS-2-G.261.7.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art.4 pkt 8 przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

  1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: „Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników – rękawice nitrylowe bez pudrowe.
  3. Termin realizacji zamówienia 10.11.2020 rok.
  4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego – adres Zamawiającego lub strona internetowa: www.dps2.lebork.pl.
  5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji lub dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – adres Zamawiającego lub e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl.
  6. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena

  1. Miejsce i termin złożenia oferty : DPS Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43 – sekretariat bądź skrzynka e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub gospodarczy@dps2.lebork.pl do dnia 31-10-2020 roku.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych ofert na
dostawę łóżek rehabilitacyjnych i materacy rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku wybrana została oferta firmy:
 
Dil-Med Artykuły Medyczne Robert Jarczyński
ul. Żmudzka 26
85-028 Bydgoszcz