Usługa bezpłatnego indywidulanego transportu dla mieszkańców powiatu lęborskiego z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Utworzono: 04-03-2022

Cel przejazdu w ramach usługi door-to-door powinien być ściśle powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (użytkowników/użytkowniczek). Użytkownikami usług indywidualnego transportu mogą być jedynie osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub osoby z ograniczoną mobilnością (mające trudności w poruszaniu się ze względu na stan zdrowia). Wiek 60+ lub status seniora nie uprawniają wprost do korzystania z usług, jeżeli dana osoba nie ma problemów z ograniczona mobilnością ze względu na stan zdrowia.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem:

https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-z-potrzeba-wsparcia-w-zakresie-uslug-transportowych-door-to-door-z-terenu-powiatu-leborskiego/rozpoczeto-usluge-transportowa-door-to-door