Opieka

Opieka

Zakres i poziom oferowanych dla mieszkańców usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb mieszkańca z poszanowaniem Jego godności, wolności i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy Domu znajdują się pod stałą opieką medyczną, a podstawową opiekę lekarską świadczy lekarz rodzinny w ramach stałej współpracy z Domem. Na konsultacje specjalistyczne mieszkańcy dowożeni są własnym środkiem transportu do poradni. Badania przez lekarza rodzinnego odbywają się na terenie Domu , w gabinecie medycznej pomocy doraźnej i pokojach mieszkalnych. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne zlecone przez lekarzy np: iniekcje, opatrunki itp wykonuje wykwalifikowany personel Domu. Dom realizuje również wnioski na pieluchomajtki, sprzęt ortopedyczny i recepty na leki, ponosząc koszty odpłatności za nie do wysokości limitów cen.