Sala intensywnej opieki

Sala intensywnej opieki

Sala intensywnej opieki przeznaczona jest dla osób wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, także po długotrwałej hospitalizacji, przewlekle chorych wymagających opieki długoterminowej oraz posiadają przeciwwskazania do samoobsługi, szczególnie gdy ograniczenia łączą się z podeszłym wiekiem, obniżeniem aktywności lub z porażeniami i niedowładami.

Sala intensywnej opieki grafika