Biblioterapia

BIBLIOTERAPIA

Pomaga rozwinąć zainteresowania literaturą oraz wzbogacić słownictwo, ćwiczyć słuch i umysł oraz pamięć. Czytanie przenosi mieszkańców w inny świat i pomaga zapomnieć o własnych problemach. W ramach tej terapii mieszkańcy czytają różne książki, prasę, wiersze, rozwiązują krzyżówki oraz pomagają w tworzeniu i prowadzeniu kroniki Naszego Domu. Często w czasie tych zajęć wywiązują się ciekawe dyskusje i komentarze.

Biblioterapia grafika
Biblioterapia grafika