Terapia logopedyczna

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Celem nadrzędnym tej formy terapii jest usuwanie zaburzeń mowy. Terapią objęci są mieszkańcy, którzy mają problemy z komunikacją słowną wywołaną chorobą bądź uszkodzeniem narządu mowy. W naszym Domu prowadzone są ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne oraz podstawy fonetyki.