Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Pomaga w rozwoju i usprawnianiu zaburzonych funkcji (słuchu, wzroku czy ruchu) wszelkimi metodami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Są to również zajęcia prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Zajęcia te pomagają w diagnozie i obserwacji zachowań mieszkańców.