Terapia psychologiczna

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Forma terapii, która jest nieodłącznym elementem potrzebnym osobom mieszkającym w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki niej kontrolowany jest stan psychiczny mieszkańców, objawy chorobowe, zdolność adaptacji i radzenie sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Spotykamy się indywidualnie bądź grupowo w zależnośći od potrzeb mieszakńców. Daje im to poczucie bezpieczeństwa, niweluje negatywne emocje i pozwala w miarę możliwości rozwiązywać wszystkie problemy. Wspierając mieszkańców dajemy im oparcie w trudnych i kryzysowych momentach ich życia. Rozmowy z mieszkańcami zapobiegają nie potrzebnym sytuacją stresowym, wybuchom agresji bądź nawrotom chorobowym.