Terapia zajęciowa

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Metoda lecznicza, jest to bezpośredni kontakt terapii z pielęgnowaniem, opiekowaniem się, troszczeniem i leczeniem. Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy mające na celu przywrócenie choremu sprawności psychicznej i fizycznej.