Wpis do Rejestru Wojewody

Jesteśmy w rejestrze Domów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku uzyskał wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa pomorskiego w marcu 2009 roku. Przed uzyskaniem wpisu został opracowany program naprawczy DPS, który obejmował szereg przedsięwzięć mających na celu:

  • poprawę warunków bytowych, sanitarnych i socjalnych mieszkańców Domu,
  • poprawę struktury zatrudnienia w dziale medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjnym.