Zakres usług

Zakres usług

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez:

  • uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej,
  • zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,
  • opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca Domu oraz jego realizacja przez "pracownika pierwszego kontaktu"  w ramach zespołów terapeutycznych.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku świadczy usługi:

  • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,
  • wspomagające polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu, podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb duchowych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.