Aktualności

0807, 2021
Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu POWER.05.02.22-00-0001/20 jest „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

2904, 2021
"POMORSKIE POMAGA"
"POMORSKIE POMAGA"

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

3112, 2020
Podziękowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku
Podziękowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku
Serdecznie dziękujemy Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Lęborku
3112, 2020
Podziękowania dla I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku
Pragniemy serdecznie podziękować wspaniałej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku